هر روز یک نکته

به نام خداوند مهربان

 

در تدریس معلم ان چه نقش اصلی را ایفا می کند شخصیت نافذ و متین معلم است. این شخصیت ایجاد نمی شود مگر آن که معلم سرشار از آرامش درون باشد. واین آرامش شخصیت می آفریند . این آرامش در سایه ی یاد سرچشمه ی هستی آفرین، امکان خواهد داشت توصیه می شود اختیار روزها ی خود را به دست گرفته، برای آن گام های جدی را بردار. توصیه می شود که در هر روز یکی از نقش آفرینان عرصه ی آرامش را قبل از رفتن به سرکلاس به خاطر سپرد و برای اجرای آن توصیه در آن روز به خودت تعهد بده. این توصیه ها برای روز های هر ماه در نظر گرفته شده است.و هرروز باتوجه به شماره ی  آن روز، بند مخصوص آن را تکرار کن و به انجام آن مقید باش. این یادآوری ها را دائم تکرار کن.

 

1.     انرژی خود را پراکنده مکن،آن هارا تحت نظر داشته باش و به شیوه ای مفید بکارش گیر.

2.     هر کاری را امروز با حواس جمعی و علاقه انجام ده.

3.     در زمان حال زندگی کن ، گذشته و آینده ات را در چرخه ی ابدیت رها کن.

4.     مواظب آرامش جسمانی و ذهنی و عاطفی خوت باش.

5.     به  همت خودت دلبند باش و بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

6.     در ایجاد نشاط وشادی در محیط کار و زندگیت بکوش. افکار شادی آفرینت را آگاهانه حفظ کن.

7.     شادی توأم با محبت در وجود توست . آن را در اشیاء و شرایط خارج مجو. اشیاءو شرایطت را شادی آفرین کن.

8.     همه چیز را همان طور که هست بپذیر. و با امید و آرامش در بهبودی آن روزت قدم بردار.

9.     نمی توانی را دنیا را تغییر دهی اما می توانی خودت راتغییر دهی.  

10.با افراد امیدوار و مثبت اندیش رفتار کن و با افرادی که صفا وصمیمیت ندارند اجتناب کن.

11.سعی کن آرامش را در محیط خویش حاکم کنی.

12.زندگی ساده را انتخاب کن. ضروریات زندگیت را که خداوند ترا برای آن خلق کرده است دوباره برای خودت تعریف کن.

13.زندگی سالم باارزش است هر روز ورزش کن غذای مناسب بخور و نفس  کشیدن عمیق را فراموش نکن.

14.وجدانی پاک داشته باش و به آرمان هایت پای بند باش.

15.رفتارت را آزادانه انتخاب نما. زیرا رفتار آزاد منشانه ی تو نشان خود واقعی توست نه رفتار بر اساس افکار و خواست دیگران.

16.در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کن.

17.به مال ومکنت دیگران حسودی نکن و بدان آن چه که حق توست هر طور باشد به آن خواهی رسی.

18.از ندگی گله مندی نباش. هر آن چه که تو در دنیا بکاری همان درو می کنی.

19.اشتباهاتت را بپذیر و بدان که فقط خود تو می توانی آن ها را به موفقیت تبدیل سازی.

20.بر وسوس های درونت غلبه کن . زیرا نمی توانی آن را کامل سرکوب کنی یا از بین ببری.

21.اراده ات را قوی کن . حتی اگر نفست به شدت مخالفت باشد.

22.در مقابل دل عبوس و ترشروی دیگران دلت همیشه مهربان وشاد باشد.

23.توقعت را از دیگران کم کن و برای خدمت به آنان توقعت را از خویش زیاد کن.

24.خیر وسلامتی دیگران را خیر و سلامتی خودت بدانی.

25.بی آزاد باش وسعی کن از روی عمد کسی را نیازاری.

26.سعادتت در کنار دیگران رقم می خورد نه در مقابل آن ها.

27. در هر حال مراقبت از خویش را فراموش نکن . تا در اثر مراقبت مداوم به سرچشمهی زلال آرامش دست یابی.

28.با خود صادق باش دیده بر اشتباهاتت نبند. و همیشه در جست و جوی حقیقت باش.

29.انرژی وجودت را به مغزت برسان و نهایتاً آن را در مرکز آگاهی برتر که در میان دو ابرویت نهفته است. متمرکز کن.

30.بدون قید وشرط همه ی زیبایی ها را دوست بدار.

31.عاشق نور و الطاف الهی باش و بکوش تا استحقاق رسیدن به نور را بیابی.    

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
صادق حسين زاده

سلام نرم افزار زيبای علوم را ديديم و بسيار لذت برديم موفق باشيد فقط چند مشکل داشت که ان شالله با شما تماس می گيريم . البته مشکل سيستمی ......... در ضمن از مطالب وبلاگتان هملذت برديم سلام برسانيد