بهداشت روان

بهداشت وسلامتی روان

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فردي از نظر رواني سالم است كه بتواند از وضعيت وموقعيت اجتماعي خود استفاده نموده، از عهده ي وظايف محوله به خوبي برآمده و از انجام آن احساس رضايت و خرسندي نمايد بنابراين اگر ما داراي رواني سالم هستيم بايد از بروز فشارهاي مختلف دلهره ترس بيهوده تنش هاي عصبي خستگي ها و نارحتي ها در زندگي خود پرهيز كنيم و در برابر نااميدي ها شكست ها وپيشامدهاي غيره منتظره نيز هرگز سستي از خود نشان ندهيم زيرا در هر حال زندگي و طبيعت داراي قوانيني است كه تمام آن ها مورد پسند ما نيست به طور مثال تعداد كمي از آرزوهاي جواني صورت حقيقت به خود مي گيرد چيزي كه در اين ميان بسيار مهم است طرز برخورد افراد با مشكلات زندگي است و بهداشت رواني هر شخص مربوط به اين طرز برخورد مي باشد ممكن است، هيجانات وفشارهاي روحي در زندگي روزمره باعث بروز بيماري هاي متعدد در ارگانهاي مختلف بدن گرديده ، لازم است از آن ها پيشگيري به عمل آيد لذا رعايت اصولي در پيشگيري از اين امر مهم فوق العاده حائز اهمّيّت است اهمّ اين نكات عبارت است از :

1- نسبت به ادامه زندگي هرگز بي علاقگي نشان ندهيد. 

2- فعاليت اجتماعي خود را با تحمّل بدني خود متناسب كنيد

3- در مقابل مصائب سخت و ناگوار مقاوم بوده و هرگز سستي از خود نشان ندهيد.

4- متّكي به خود و خداي خود باشيد.

5- در تمام كارها توكّل بر خدا كنيد و با انجام فرايض ديني هميشه به ياد خدا باشيد كه اين امر در فرونشاندن بسياري از هيجانات اين جهان مادي، ومعطوف نمودن ذهن به جهان ابدي بسيار موثر است.

6- اميال وآرزوهاي خود را كنترل كنيد.

7- با همه افراد به ويژه با خانواده و بستگان خود با احترام رفتار كنيد و هرگز در صدد توهين و تحقير كسي نباشيد.

8- خندان وگشاده رو باشيد.

9- به شيوه اي واقع بينانه عمل كنيد و از اوهام و خرافات برحذر باشيد.

10- حسود و كينه توز نباشيد و از حسرت بپرهيزيد.

11- توقع بي جا و بي مورد نداشته باشيد.

12- از تلقينات سوءو ناهنجار اجتناب كنيد.

13- از سوء ظن جداً بپرهيزيد.

14- واقع بين وخوشبين باشيد.

15- از آن چه انسان را زياد هيجان زده مي كند بپرهيزيد.

16- انعطاف پذير باشيد و در برابر رفتار ديگران گذشت، را هرگز فراموش نكنيد.

17- از مبارزه و مواجهه با مشكلات زندگي هرگز، نااميد نشويد.

18- رفتاري متناسب با سنّ و شخصيّت خود داشته باشيد.

19- به اندازه كافي استراحت نماييد و از شب زنده داري خسته كننده بپرهيزيد.

20- در حدّ اعتدال غذا بخوريد و تغذيه سالمي داشته باشيد.

21- هفته اي يك بار استراحت نموده ، سالي يك ماه نيز به گردش و تفريح بپردازيد.

22- ورزش و استنشاق در هواي آزاد و پاك را فراموش نكنيد.

23- به سوي طبيعت برويد ، زيبايي هاي طبيعت را ببينيد به آن ها بينديشيد و به خوبي ها فكر كنيد.

24- براي انجام كار هاي فكري جاي راحت و خلوتي را انتخاب كنيد.

25- از داد وفرياد بيهوده خودداري كرده ودر مقابل مسايل روزمره خونسردي خود را حفظ نماييد.

26- وقتي عصباني هستيد، عصبانيّت خود را با يك فعّاليّت بدني بيرون بريزيد.

27- از پرخوري پرهيز نموده ، وزن خود را در حدّ متناسبي حفظ نماييد.

28- هرگز در اختلافات ديگران مداخله نكنيد ،مگر در فرصت هاي مناسب ودر محيط آرام وآن هم صرفاً براي رفع اختلافات طرفين.

29- مشكلات عاطفي خود را در سينه دفن نكنيد، اگر درد دلي داريد با افراد مورد اعتماد به درد دل بپردازيد تا موجب تسلي خاطر وآرامش شما گردد.

30 حدّالامكان هر مشكل را حلّ شده تصوّر كنيد ودر فرصت هاي مناسب در حلّ آن ها بكوشيد تا از بروز هيجانات در امان باشيد.

31- اگر در آن‌ِواحد با چند مشكل مواجهيد، بهتر است آن ها را يك به يك حلّ كنيد.

32- از مراقبت هاي پزشكي غافل نباشيد .

33- براي انجام كارهاي روزمره برنامه ريزي صحيحي داشته و از عجله كردن هاي بي مورد بپرهيزيد.

 هشت روش براي ايجاد روابط بهتر :

1 - خود را دوست بداريد.

 2- دوستان خود را به درستي انتخاب كنيد.

 3- زماني را به دوستان خود اختصاص دهيد.

 4- اوّلين قدم را شما بسوي دوستانتان برداريد.

5- با دوستان خود آن چنان ر فتار كنيد كه دوست داريد با شما رفتار شود.

6- موارد كوچك را درنظر بگيريد،(امور بسيار ناچيز دوستانتان را به آنان يادآوري كنيد.) وبگذاريد آنان احساس كنند كه از اهمّيّت ويژه اي برخوردار هستند.

7- به سخنان دوستانتان گوش فرا دهيد.

 8- وفادار باشيد.     

 

/ 0 نظر / 10 بازدید