به نام خداوند هميشه مهربان

تكليف نوروزي :

خيلي از عزيزان وكارشناسان علم آموزش معتقدند كه در تعطيلات نوروز، حجم تكاليف فراگيران بايد كم باشد تا فراگيران بتوانند با خيالي راحت تر تعطيلات را بگذرانند. بعضي هم معتقدند دادن دفترچه هاي نوروزي و حتي فعاليت ها و تمارين نوشتاري ، به دليل بررسي نشدن و يا به دقت بررسي نشدن سبب شده تا فراگيران به اين تمارن وفعاليت ها زياد اهميت ندهند و عملاً از جنبه ي يادگيري آن ها ناكارآمدگردد. در هرحال عقايد مختلفي در رابطه با تكاليف نوروزي وجود دارد. آن چه قابل ذكر است كه حدود دو سال است كه من براي فراگيران در قالب سه موضوع فعاليت نوروزي در نظر مي گيرم و به لطف خداوند شاهد جنبشي هرچند كم در ميان فراگيران مدارسي كه در آن تدريس مي كنم، شده است.

 شايد بپرسيد انگيزه ي اين كار چيست؟ خيلي از همكاران و والدين گرامي مستحضرند كه دانش آموزان به كارهاي عملي و ابتكاري كه با علاقه وسليقه ي خودشان طراحي شده باشد. اهميت مي دهند و آن ها را انجام مي دهند.اين فعاليت مي تواند تا حدود خيلي  زياد نبوغ نهفته در درون آن ها را كه نمي توانند به زبان آورند، نشان دهد.

 و نيز تا حدودي انگيزه ي تحقيق هاي تجربي را در آن ها تقويت مي كند و زمينه ساز شركت آنان را براي جشنواره هاي تحقيقاتي استاني  و كشوري فراهم مي آورد.

نمونه هايي از كارهاي انجام شده در فعاليت هاي فراگيرا ن خوبم را در سال قبلبيان مي دارم.

دانش آموزي به نام آقاي حميد رضا حاتمي سال سوم راهنمايي متوجه شده بود كه اسانس موجود در پوست پرتقال مي تواند حلالي طبيعي و خوبي براي پلاستيك هاي معمولي كه در ساخت مداد تراش و... به كار رفته است باشد.

  فرشاد عليزاده  دانش آموز سال دوم متوجه شده بود كه هنگام گره زني و بافت قالي توسط مادر، در خانه نقش آرامش اعصاب در منظم در آمدن رديف هاي بافته شده حائز اهميت است. بررسي كرده بود و متوجه شده بود كه اين رديف ها در مواقعي كه مادر به دلايلي مشكل اعصاب ، ناراحتي و كسالت داشته است به خوبي نمايان و خودش را نشان داده بود. كه تا حدودي نامنظم شده بود.و علت آن نامنظم بودن را در انقباضات و تأثير ناهماهنگي است كه در هنگام كوبيدن كوبه به رديف هاي بافته شده ي قالي وارد مي شود. حال خود حديث مفصل خوانيد از قالي هايي كه با وجود منظم بودن دستگاه و قالب دستگاه قالي باز كجي هايي در قالي بافته شده مشاهده مي شود. وتا حدودي به اخلاق و رفتار بافنده ي آن پي برد.  

عيسي محمدي  سال سوم توانسته بود تخته پاك كني بسازد كه به صورت غلطك روي تابلو ي كلاس مي چرخيد و به علت به كار بردن پارچه هاي پرز دار گچ هاي نوشته هاي روي تابلو در فضا پخش نمي شد و در كشو كوچكي كه در آن تعبيه شده بود اين گرد و غبار جمع مي شد. و فضاي اتاق را آلوده به آن ذرات نمي كرد.

و... اين ها نمونه هايي از ده ها كار فراگيران بود كه انجام داده يودند.

براي ارزشيابي از كارهاي ارايه شده ابتدا كارها توسط خودم بررسي مي شد و بهترين ها را انتخاب نموده و به هيأت داوراني كه متشكل از فعال ترين وزرنگ ترين دانش آموزان هركلاس در آن عضو بودند داده مي شد تا پسص از بررسي بهترين يا بهترين ها را انتخاب كنند.

انجام اين فعاليت ها علاوه بران كه در نمره ي عملي علوم تجربي اثر گذار است. به منتخب كارهاي ارايه شده ميكروسكوپي و يا وسايلي مانند انواع مولاژهاي بدن. انواع عدسي ها و دماسنج ها و... جايزه داده مي شد  كه سال قبل به سه كار برتر دانش آموزان مدرسه ي رسالت قصلان سه ميكروسكوپ هديه شد. و با توجه به اهميت فعاليت هاي ارايه شده وسايل آزمايشگاهي ديگر هديه داده شد. امسال هم همان مؤلفه هاي ارزيابي ملاك خواهد بود و به بهترين ها جوايزي آزمايشگاهي هديه خواهد شده اميد است اين كم ترين مورد قبول حضرت حق قرار گيرد.اميدوارم اين روش بتواند استعدادها و علاقه مندي هاي نشكفته را در فراگيران شكوفا كند و آن ها را به طرف كارهاي تحقيقاتي و علوم پايه رهنمون باشد.

 اين سه نوع فعاليت در سه قالب زير مي گنجد.

  1. سعي كنيد براي زندگي خود اختراعي نو انجام دهيد كه بتواند كارهاي شما را آسان تر نمايد و يا جنبه ي مؤثر بودن آن در زندگي خود و هم نوعان مشهود باشد.

  2. مدل  يا مدل هايي زيبا با كمك چوب، ابونيت، گچ، سيمان، مقوا ويا هر ماده اي كه به نظراتان مي رسد در رابطه با مباحث علوم تجربي طراحي نماييد.

  3. نامه اي دو صفحه اي براي كلاس علوم بنويسيد و ياد آورشويد كه آيا امسال علوم تجربي توانسته است در زندگي شخصي شما مؤثر باشد اگر توانسته است نمونه هايي از آن ها را كه در زندگي به كاربرده ايد را بنويسيد.

در جلسات آينده نامه هاي نوشته شده و اثرات گذاشته شده بر زندگي دانش آموزان و حتي خانواده ها و نيز معرفي مدل هاي ساخته شده  خواهيم پرداخت.

/ 0 نظر / 12 بازدید