فعالیت های مشارکتی

 

 

ý     عده ای از همکاران گرامی خواستار آن شده اندکه نمونه ای از فعالیت های مشارکتی را معرفی نماییم .

 

مشتاق آنیم که ایرادهای احتمالی و توصیه های خوبتان را برایمان ارسال فرمایید.  

 

 

 

چند نمونه از فعالیت های عملی مشارکتی برای فرگیرانمان برای آن که باهم بودن را تجربه کنند.

 

ý      پرورش قدرت فکر کردن

 

v     بچه های خوبم سعی کنید ادامه ی این جمله را با بیان جمله ای دیگر کامل کنید. 

 

  1. آسمان زیباست، دیدن ستارگان زیبا هم در شب برای من ......

    

  2. خداوندا! از دل این خاک تیره این گل زیبا و خوش رنگ را چگونه بیرون آوردی ، در حالی که چنین رنگ هایی را در خاک نمی بینم؟ خدایا!....
  3. بیرون آمدن خورشید از دور دست ها من را به یاد......
  4. افتادن باران بر روی برگ های زیبا می تواند نشانه ای از ........
  5. مادر و پدر خوبم شما را دوست دارم زیرا.....
  6. درمورد حالات دانش آموز زیر هرچه فهم نموده اید بیان کنید.

ý     پرورش تشخیص نظم در آفریده های خداوند 

 

 

* پاسخ دهید که اگر:

 

1.      خداوند برای گربه و گرگ  بال می آفرید چه اتفاقاتی در زندگی دیگر جانداران می افتاد؟ 

 

2.      اگر همیشه شب می بود زندگی چگونه می شد؟ 

 

3.      اگر هندوانه درخت داشت ،  فکر می کنیدچه اتفاقی می افتاد؟ 

 

4.      اگر در جای گوش هایمان ، چشمانمان قرار می گرفت ، زندگیمان چگونه می شد؟ 

 

5.      اگر همه ی انگشتانمان به یک اندازه بود برداشتن وسایل راحت تر بود یا مشکل تر، چرا؟

 

6.      تصاویری را از روزنامه ها و یا مجلات ببرید قسمت هایی از آن تصاویر را به صورت پازل اما جابجا بچسبانید . از آنان بخواهید که نظم به کاررفته در تصویر اولیه را پیدا کنند. 

 

 

 

ý      پرورش قدردانی از نعمت های خداوند و شکرگزار بودن 

 

1.      با دستمال نرمی سر یا دستان و یا پای دو نفر از آن ها را به هم ببندید حال بگویید که هرکدام به هر کجا دوست دارند حرکت کنند، آیا زندگی دو قلو های به هم چسبیده مشکل نخواهد بود؟ چه کار کنیم که شکر این نعمت آزاد بودن را بجا آوریم؟ دید شما نسبت به دو قلوهای به هم چسبیده چگونه است؟ 

 

2.   با پوشاندن دستکش لاستیکی به دستان تک تک آن ها از آنان بخواهید که سوزنی را از روی زمین بردارند؟ آیا آسان است؟ اگر زبری روی انگشتان نبود آیا برداشتن چیزهای ریز آسان بود؟فکر می کنید که آیا یکی از خوبی های برجستگی و فرورفتگی روی انگشتان را یاد گرفته اید؟ 

 

3.   چشمان آنان را با دستمالی نرم ببندید از ایشان بخواهید که تصویری از یک گل را طراحی کند. در پایان ارزش دیدگان را از او بپرسید. 

 

4.   یک لیوان آب سرد که مقداری شور است به جای آب خالص به یکی از فراگیران بدهید، بنوشد. احساس او را بپرسیدو از او بخواهید تا در مورد ارزش آب خالص و پاک حرف هایش را بزند. 

 

5.       شرح دهید که اگر روزی مادر و یا پدر در خانه مریض شوند . زندگی آن روز ما چه تغییری خواهد کرد؟ ما چگونه می توانیم به آنان کمک کنیم؟

 

ý           پرورش روحیه ی  یاریگر هم بودن 

 

1.   تصاویر زیبایی از طبیعت و یا موضوعات نیکو را از روزنامه ها و یا مجلات انتخاب کنید و آن تصاویر را به صورت پازل درآورید سپس از فراگیران بخواهید به صورت مشارکتی دو یا چند نفری آن تصاویر را کامل کنند و سپس توصیفی از کار و همکاری خود را بیان کنند و پس از مشورت با همدیگر یکی دیگر از آنان گوشه ای از زیبایی های آن منظره را توضیح دهد. 

 

2.   کلماتی در هم ریخته را طراحی کنید و سپس از آن ها بخواهید آن کلمات را به صورت جمله در آورده ، در آن رابطه توضیحات خود را بیان نمایند. 

 

3.   با پارچه ای نرم روی چشمان یکی از اعضای گروه مشارکت را ببندیدو مدادی را به او دهید و از دیگر اعضاء بخواهید تا او را یاری کنند تا فقط با راهنمایی تصویر ناقص کشیده شده از آدم و یا گل ویا... را کامل کنند. سپس در پایان از آن ها بخواهید که اگر همدیگر را کمک نمی کردند، چه اتفاقی می افتاد؟ 

 

4.      با آجرهای پلاستیکی اتاقکی درست کنندکه پنجره ای از آن به سمت جنوب یا خورشید بعد از ظهر باشد.

 

از آن ها بخواهید که چگونه جهت جنوب را تشخیص دادند؟ چرا پنجره ی خانه ها بهتر است که رو به آن سمت باشد؟

 

5.   قسمتی از فیلم کارتونی آموزنده ای را مشاهده کنند و سعی کنند که با یاری همدیگر ادامه ی ماجرای فیلم را خودشان طراحی نمایند. سعی شود در پایان گفتار فراگیران علت آن طور طراحی را بپرسید تا با دقت به تصاویر ، رنگ ها ، صداها و... دقت نمایند. 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید