بچه های آونگان

 

باسمه تعالی

پاسخ دانش آموز به سؤال معلّم علوم :

سؤال :(اگردر آینده مخترع یا مکتشفی شوید دوست دارید چه چیزی را کشف نمایید تابرای  بشریت با ارزش باشد؟)

من در جواب سؤال فکر کنید به شما خواهم گفت چه چیزی را می خواهم بسازم ؟«من می خواهم در آینده ماشینی که کنترل زمان را در دست دارد اختراع کنم این ماشین را باید در فضای سرباز قرار دهیم این ماشین تقریباً گرد یا بیضی شکل یا بهتر است بگوییم به شکل تخم مرغ است این ماشین با استفاده از چهار پایه  از سطح زمین بلندمی شود این ماشین کاربرد زیادی دارد و ساختن آن همه ی عالمان جهان را شیفته ی خود می کند من این ماشین را برای راحتی مردم می سازم شاید باور نکنیم اما زمانی که آن را ساختم و اسم من مثل توپ در تمام دنیا صدا کرد می فهمید که این فقط یک رویا نیست بلکه آرزوی یک دانش آموز است و من این را برای کشورم می سازم و فرمول ساخت آن را به کشورهای دیگر با رقم هایی با صفر های زیاد می فروشم اما آن ها را کامل نمی دهم زیرا می خواهم مختص کشورم باقی بماند. و من تنها به دو دلیل این ماشین را می سازم یک تاریخی کردن اسم خودم و دو خدمت و بالا بردن قدرت کشورم اما می خواهم از کار برد های آن بگویم از کاربرد های آن می توان ))1- استُب کردن زمان 2- زمان را به عقب بردن((تا هزار سال ))3 -  پیش بینی آینده 4- خواندن فکر دیگران 5- جابه جا کردن انسآن ها حتی به کرات دیگر6- کالبد شکافی هر جانور بدون بردن یک خراش کوچک))نام برد . این ماشین انسآن ها را به صورت ملکولی جابه جا می کند یک سوراخ کوچک در سقف آن دارد که ملکول های انسان از آن خارج می شوند ودر مکان مورد نظر به هم می چسبند من نام این دستگاه را از روی نام خودم انتخاب کردم نام این دستگاه را A. S. S می نامم یعنی آرمین صحراگردسلیمان شاه.

من این دستگاه را به فناوری جهان هدیه می کنم حتی اگر توان مالی خرید قطعات این ماشین را نداشتم آن را به یکی دیگر می دهم تا با نام من تولید کند زیرا سود زیادی دریافت می کند .»    

    دانش آموز شما : آرمین صحراگردسلیمان شاه سال دوم راهنمایی

 

 

به نام خدا

 

من می خواهم در آینده دستگاهی اختراع کنم و آن رادر تلویزیون ها به کار بگذارم این دستگاه مثل یک هشدار دهنده است. برای مثال وقتی که فرد به نگاه کردن تلویزیون می پردازد . اگر فاصله ی چشم های خود از تلویزیون  را رعایت نکند. این دستگاه هشدار می دهد و سریعاً تلویزیون خاموش می شود این دستگاه موجب عدم ضعیف شدن چشم می شود چون وقتی فرد به تلویزیون خیلی نزدیک می شود و می خواهد به آن نگاه کند فوری خاموش می شود.

کاربرد این دستگاهک می تواند وقتی که خانه خیلی شلوغ است این دستگاه عمل می کند و خود به خود صدای تلویزیون کم می شود .البتّه وقتی که صدای تلویزیون موجب اذیت افراد می شود ، این را هم بگوییم که این دستگاه در داخل تلویزیون قرار دارد.    دانش آموز شما : خاطره فلاحی-سال دوم راهنمایی

/ 0 نظر / 40 بازدید